38 Pantuk Batak Atau Umpasa Lucu Bikin Kamu Terpingkal Pingkal

  Olahaninternet.my.id 38 Pantuk Batak Atau Umpasa Lucu Bikin Kamu Terpingkal Pingkal Umpasa Batak adalah karya sastra dalam bentuk syair/puisi yang berisi pernyataan restu, nasehat dan doa bagi orang yang mendengarnya. 

Umpasa adat batak toba diperdengarkan dalam upacara adat dan ditujukan kepada muda-mudi, pasangan pengantin, upacara menyambut tamu atau berbagai acara lainnya, serta Kadang kala umpasa ini juga diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari.
Bahkan sering juga isi dari Pantun Umpasa Batak Toba ini sering di robah dari kata-kata aslinya menjadi kata-kata yang sangat Lucu Dan Gokil,seperti yang sudah kami rangkum berikut ini:merupakan Umpasa Batak Yang sudah di revisi kembali sehingga menimbulkan arti kata yang membuat pembaca maupun pendengar akan tertawa karena sisi Humoris yang Tersandung dalam pantun Batak ini. 

Contoh Kata-kata Pantun Umpasa Batak Lucu Dan Gokil


38 Pantuk Batak Atau Umpasa Lucu Bikin Kamu Terpingkal Pingkal
Umpasa Batak Lucu


1.Mardalan Di Na Golap,Lao Tu Huta Ni Simatua,Unag Sai dadap-dadap Molo Di jolo Ni Amang Simatua Emma tutu..

2.Tubu Ma Inna Oppu-oppu di toru ni jaddela,Tubu ma Pahoppu Hela dang tarida.

 
3.Satakkar Sira Ni Boruku,Dua Takkar SiraNi Helaku,Mittop Lappu Ni Boruku,Dadap-dadap Tangan Ni Helaku Emma tutu....

4.Habang ma Amporik 
Songgop tu bonani pisang
Unang ala saotik
Habang osang-osang
5.Te Ni Biang Ma Inna Te Ni Asu Ba Gok Tangiang,Ba Gok Ma Pasu-pasu6.Unang Bolusi Hariara i,Dang Habilangan Akka Begu Nadisi,Unang Ma Au gabusi Dang Hasollsolan Molo Putus Padan i

 7.Habang Ma inna Perkutut,Tu Hau Attingago,Au Ma na Muttut Alai Hamu Ma Manganggo-Anggo
 8.Habang Ma Si Buruk Tu Hau Na Busuk,Unang Hamu Muruk Au Naing Muttut9.artampuk Bulung-bulung,Mardakka Ma sakkalan,Dang Sala Muttut Anggo So Tartahan

 10.Asa Ti nopa Ma Golang-golang Pangarahutna,Otik So Sadia Pe Na hupatupa Hami,Godang-gidang Ma di Pamasuk Tu palastikna,Emma Tutu... 11.Ogung Mallabab,Hasapi Mallitik,Horasma Parsinamot Na godang,Gabe parsinamot,Na Otik.Emma tutu...

12.Sititik ma si gompaGolang-golang pangarahutnaOtik sosadia pe naboi hupatupa hamiSai sukkot ma di aru-aru muna Emma tutu...

 

 13.Emeni sitambatua Parlinggoman ni siborokSai sahat ma hamu matuaJala tanggurung muna bengkok emma tutu....


14.Sahat-sahat ni soluSai sahat ma tu bonteanSai leleng hamu mangoluSada-sada marmatean emma tutu...


15.Pinaulima simboraAlai lunjung saotikHuhut ma hitaon sude mamoraAlai sumurung au saotik emma tutu...

 

16.Andor hadukka maTogu-togu nilombu Sai sahatma hamu saur matua Disarat-sarat lombu emma tutu...


17.Ompu ta naparjolo Martungkot salagundi Molo sukot sian jolo Ambil sian pudi Emma tutu...


18.Habang Darapati Tu dolok golgata Ala otik nama tikki Unang pagodanghu hata Emma tutu...

 
19.Luat ni porsea Tubuan hau hariara Dang au naso haseaAi hamu do nahurang roha Emma tutu...


20.Sititik ma si gompa Golang-golang pangarahutna Nang otik pe na tupaUnang pola ribut baba muna Emma Tutu...


21.Urat ni bulu Urat ni hau Sattabi di hamu Naeng muttut au Emma Tutu...


22.Bulung ni dapdapHunik molo matuaUnang sai dadap-dadapDijoloni simatua Emma Tutu...

23.Hujakkit attajau Borasna pe natata Hurippu namarbaju Hapena nunga janda Emma tutu...


24.Dakka-dakka ma inna dupang-dupang Sai tudia hamu mangalakka Sai tong-tong tarlilit utang 😁 Emma tutu...

 

25.Mangangkat ma inna huting Pas tupatni hoda...Sai tubuma anakmu na kariting Jala boru na malo menggoda Emma tutu...


26.Hariara ma bonana Hariara nang bulungna Nangpe naung janda Godangdo partandangna 🤣 Emma tutu....


27.Sada silompa ubi Dua silompa gadongAi sarupa do ubi Dohot gadong 😁 Emma tutu...


28.Holi-holi disarat biang Halak na mangoli iba namarniang Emma tutu....


29.Martappuk bulung-bulung mardakka ma sakkalan,Dang sala muttut anggo so tar tahan Emma tutu...


30.Tingko ma inggir-inggir Bulung nai rata-rata Unang pola manghitir Lao mandok hata cinta Emma tutu...


31.Gadu-gadu ni silindungTu gadu-gadu ni sipoholon Sai tubu ma anak mu sibalga igung Dohot borumu si godang ipon Emma tutu

32.Dang diau holi-holiIanggo so sian pinahanDang diau doli-dolIanggo so marga Siahaan Emma tutu...33.Ijuk di para-paraHotang diparlabian Nabisuk tu jakarta Naoto di balian Emma tutu...


34.Napuran tano-tano Rangging marsi ranggoman Molo dung padao-daoUnang be sai chatingan.Emma tutu


35.Emeni si tamba tua Parlinggoman ni si borok Debata do namartua Holan au diparorot Emma tutu...


36.Pinantikhon hujur ditopi ni tapian Pattik so pattik lok ma disi Emma tutu...


37.Asa pitu anak ni ari Sampuludua anak ni bulan Sai horas ma hamu tujoloan ni ari Sahat tu na digohi uban Emma tutu...

 38.Boru Tobing i do Boru Na jumekkel,Tarsongon Motor Eropa Na maol Di pature Bengkel,Dang Tanda Na muruk ,Jala Dang Tanda Na mekkel,Holan Na Sip Torus,Songon Pittu Na di Hencel Emma Tutu...Itulah 38 Pantuk Batak Atau Umpasa Lucu Bikin Kamu Terpingkal Pingkal  Umpasa Lucu ini bisa diucapkan Dalam Suasana bercanda Bagi teman-teman Maupun Sahabat Sesama Suku Batak yang Bisa Menghibur kita Setiap Saat semoga Terhibur Terimakasih Horas...!

  

Selain Artikel Diatas,Bagi Kamu Yang sedang Mencari Berbagai Jenis Kata-kata Dalam Bahasa Batak Yang Disertai Dengan Arti Lengkapnya Bisa Juga Dengan Cara Membaca Judul Tulisan Dari Artikel Berikut Ini: yang dikutif Dari Blog Wargabatak.olahaninternet.my.id
Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak